BEDNARZ Ventures

BEDNARZ Ventures to kompleksowe usługi dla inwestorów takich jak fundusze Venture Capital oraz aniołowie biznesu, a także dla founderów startupów oraz przyszłych przedsiębiorców. Naszą wizją jest sprawienie by mogli oni pracować razem i bezkonfliktowo na każdym etapie rosnącego biznesu.

BEDNARZ Ventures zajmuje się:

1. Budowaniem i rozwojem działalności gospodarczej (venture building) (weryfikacją pomysłów biznesowych założycieli (founderów), wsparciem we wprowadzaniu projektów na rynek (route2market), oraz rozwijaniem i strukturyzacją działalności w fazie pre- oraz seed).

2. Wsparciem w prowadzeniu biznesu po inwestycji (profesjonalizacja procesów w ramach startupu m.in. w zakresie raportowania zarządczego, rekrutacji i ułożenia relacji founderów z inwestorami).

3. Asystowaniem przy transakcjach M&A (sourcing oraz screening startupów, analiza biznesu modelowego, struktur kosztowych, kluczowych wskaźników biznesowych tzw. KPI, pełna obsługa prawna procesu).

4. Pomocą założycielom (founderom) (dobór wspólników, testowanie projektu metodyką no/low-code, strukturyzacja biznesu przed inwestycją, prowadzenie usług prawnych, marketingowych oraz HR-owych (Competence Center), stworzenie dokumentacji inwestycyjnej, wsparcie w pozyskaniu inwestora).

5. Inwestowaniem środków własnych założycieli marki BEDNARZ w ciekawe pomysły biznesowe.

www.bednarzventures.pl

BEDNARZ Ventures to wspólne przedsięwzięcie Patryka oraz Mateusza Bednarza. Zapraszamy do kontaktu.

Dowiedz się więcej:

Kontakt